Europeiska referensnätverk - event och nyheter

Här hittar du länkar till alla ERN´s olika aktuella event, nyheter, webbinarier mm

 • TRANSPLANT-CHILD, Transplantion in Children - Pediatrisk transplantation
 • PaedCan-ERN, Pediatric Cancer - Solida extrakraniella tumörer hos barn.
 • Endo-ERN, Rare Endocrine Conditions - Sällsynta endokrina diagnoser.
 • ERNICA, Rare Inherited and Congenital Anomalies - Sällsynta gastrointestinala diagnoser. 
 • EURACAN, Rare Adult Solid Cancers - Sällsynta gynekologiska tumörsjukdomar.
 • EuroBloodNet, Rare Haematological Diseases - Sällsynta hematologiska sjukdomar.
 • RITA, Rare Immunodeficiency, Autoinflammatory and Autoimmune Diseases - Sällsynta immunbrist- och immunologiska sjukdomar.
 • CRANIO, Rare Craniofacial Anomalies - Sällsynta kraniofaciala diagnoser.
 • VASCern, Rare Multisystemic Vascular Diseases - Sällsynta kärlsjukdomar. 
 • RARE-LIVER, Rare Hepatological Diseases - Sällsynta leversjukdomar.
 • ERN-LUNG, Rare Respiratory Diseases - Sällsynta lungsjukdomar. 
 • MetabERN, Rare Hereditary Metabolic Diseases - Sällsynta medfödda metabola sjukdomar. 
 • eUROGEN, Rare Urogenital Diseases - Sällsynta medfödda urogenitala diagnoser - 
 • EURO-NMD, Rare Neuromuscular Diseases - Sällsynta neuromuskulära sjukdomar. 
 • ERN-RND, Rare Neurological Diseases - Sällsynta neurologiska sjukdomar.
 • ERKNet, Rare Kidney Diseases - Sällsynta njursjukdomar.
 • ReCONNET, Rare Connective Tissue and Musculoskeletal Disease - Sällsynta komplexa bindvävssjukdomar.
 • ERN BOND, Rare bone diseases - Sällsynta skelettsjukdomar.
 • ITHACA, Congenital Malformations and Intellectual Disability - Sällsynta syndrom med missbildningar och/eller utvecklingstörning.
 • ERN-EYE, Rare Eye Disease - Sällsynta ögonsjukdomar.
 • ERN GENTURIS, Genetic Tumour Risk Syndromes - Ärftliga cancersyndrom.