Bilder på venprovtagningsrör

Bilder på venprovtagningsrör och venös blodgas. Benämningar på rören återfinns i provtagningsanvisningarna.

Vakuumrör Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp 5/4 mL Nr 1006
Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp 10 mL Nr. 1010
EDTA-rör, lila propp 10/10 mL Nr. 1013
Na-heparinrör, mörkblå propp 5/4 mL Nr. 1007
Na-heparinrör, mörkblå propp 7 mL Nr. 1011
FC-Mixture-rör, rosa propp 5/3 mL Nr. 1002. Enbart för venöst plasmaglukos.
Na-Citrat, blå propp 5/2,7 mL plast Nr. 1008
Na-Citrat, blå propp 5/1,8 mL plast Nr. 1014 För rutinkoagulation.
Na-Citrat, blå propp 5/4,5 mL glas För specialkoagulation.
Vakuumrör ACD, gul 10 mL Nr. 1012 Till Immunologen.
Cell-Free DNA BCT CE Nr.1015 Till Genetik
Blodgasspruta hepariniserad 1,7 mL Nr. 1207
Na-Citrat blå propp, MiniCollect 1 mL Nr. 1108
EDTA-rör, lila propp 5/4 mL Nr 1004
Li-heparin med gel, ljusgrön propp 5/3 mL (BD) Nr. 1005
Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp 5/4 mL Nr.1009
Tuberkulos-ag interferon gamma svar, IGRA, 4 rör Nr.4309
Serumrör med gel och koag aktivator, gul propp 5/3,5 mL Nr. 1003
Specialrör Hirudinrör, drar 1,6 mL. Till specialanalyser (Multiplate-analyser).
PAX gene® Blood RNA Tube Nr. 1018
SR-rör med 2,2 ml Sodium Citrate, svart propp Nr. 1001