Mottagning Barnradiologi Q Solna

Adress och öppettider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Telefon och telefontider

08-123 776 02

Telefontider idag

Inga telefontider idag

Fler telefontider:
  • Måndag - Torsdag 08:00 - 14:00
  • Fredag 08:00 - 11:00

En av de största specialavdelningarna för röntgenundersökningar av barn och ungdomar.

Här utförs cirka 84 000 undersökningar per år i våra verksamheter i Huddinge och Solna. Genom högteknologisk utrustning, starkt integrerad forskning och nära samverkan mellan övriga enheter i organisationen bidrar vi med specialistkompetens och metoder för bästa diagnos och behandling för våra patienter.

Om oss på barnröntgen

Barnröntgen är en av de största specialavdelningarna för röntgenundersökningar av barn och ungdomar. Drygt 84 000 undersökningar utförs varje år.

Förutom sedvanliga röntgenundersökningar av andningsorgan, skelett, urinvägar, mag- och tarmkanal etc, används ultraljud, datortomografi och magnetisk resonanstomografi (MR).

Vi samarbetar med Neuroröntgen (MR och vissa specialundersökningar), Thoraxröntgen (angiocardiografi) samt Avdelning för Nuclearmedicin (nuclearmedicinska undersökningar).

Våra undersökningar och behandlingar

Till Barnröntgen krävs remiss från behandlande läkare. I kallelsen framgår det om det behövs några särskilda förberedelser.

Ditt besök

Läs din kallelse noga så att du går till rätt röntgenavdelning.

Sök vård hos oss - För andra vårdgivare

Inom Medicinsk enhet Barnradiologi (även kallat barnröntgen) tillhandahåller vi radiologisk diagnostik och behandling för samtliga barnpatientgrupper.

Länken nedan riktar sig främst till andra vårdgivare och remittenter.

Webbredaktör: Chutima Petersson

Granskare: Eva-Lena Zachrisson , Verksamhetschef

Uppdaterad: