Urinblåsa, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • Urinblåsa histopatologisk diagnostik
  • TURB
Metod:

Histopatologi

Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)


Provtagning:

Vid cystektomi
Urinblåsan lämnas in ofixerad och ouppklippt med kateter i uretra. Uretär märks ut på lämpligt sätt.

TURB
Fixeras i 4% buffrad formaldehyd.

Fixering: Se ovan.
Förvaring / transport:

Ofixerat preparat lämnas till labb utan dröjsmål.

Fixerat preparat förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Svarsrutiner:

​​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 arbetsdagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet.Ackreditering:
Ja