Transplantationsbiopsier, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universi​tetssjukhuset)

Provtagning:
Biopsier ska lämnas till patologens provinlämning F48.
Om svar önskas samma dag skall provet lämnas innan klockan 12.00.
För akuta prover som tas efter klockan 12.00 och där svar önskas samma dag var god kontakta laboratoriet.

Se även provtagningsanvisning Njurbiopsi.

Tilläggsinformation

Vid Njur-och hjärtbiopsier läggs bitar i fixering samt i kompress fuktad i koksalt. Då patient ingår i njurbiopsistudien skall en bit njurbiopsi läggas i ett rör med ”RNA protect/RNA later”

Fixering:

4% buffrad formaldehyd.

Förvaring / transport:

I väntan på transport förvaras biopsier som fixeras i formaldehyd i rumstemperatur.
Biopsier i fuktad koksaltkompress förvaras i kylskåp.

Biopsier i RNA protect/RNA later förvaras i kylskåp

Svarsrutiner:

Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 arbetsdagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

Övriga frågor, kontakta laboratoriet på telefon 08- 123 878 77.

Laboratoriet har beredskap och personalen nås från kl 07:00-12:00 lördag, söndag och helgdagar på minincall 0746-211 244.