Transplantationsbiopsier, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Provtagning:
Biopsier för akut undersökning, där svar önskas samma dag, ska lämnas direkt till njur- och transplantationslaboratoriet på F42 senast klockan 12:00. Om prov behöver lämnas senare v g kontakta laboratoriet.

Icke akuta biopsier lämnas på provinlämningen på F48 eller direkt på njur- och transplantationslaboratoriet på F42.

Vid njurbiopsier;
Om frågeställningen inkluderar recidiv av grundsjukdom rekommenderas även att prov tas för immunofluorescens. Detta material skall var färskt och läggas i en koksaltfuktad kompress som i sin tur placeras i en burk med lock. Provet lämnas snarast till lab.
Se även provtagningsanvisning Njurbiopsi.
Fixering: 4% buffrad formaldehyd med undantag för njurbiopsi enligt ovan.
Förvaring / transport:

I väntan på transport förvaras biopsier som fixeras i formaldehyd i rumstemperatur.
Biopsier i fuktad koksaltkompress förvaras i kylskåp.

Kommentar:

Övriga frågor, kontakta laboratoriet på telefon 08- 585 87877 alt. 08 - 585 80000 sök 2551 eller 2552.

Laboratoriet har jour på helgerna. Personalen har telefontid 07:00-12:00 lördag, söndag och helgdagar, och nås då på minincall 0746-211 244.