Testis, histopatologisk undersökning

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Provtagning:

Vid tumörmisstanke
preparatet lämnas in ofixerat på is.

Vid fertilitetsutredning
tag 2 biopsier och lägg en i 4% buffrad formaldehyd, en i 2% glutaraldehyd i 0.1M cacodylat med 0.1M sucrose och 3mM CaCl2 pH7.4.

Övriga frågeställningar
preparatet läggs i 4% buffrad formaldehyd.

Fixering: Se ovan
Förvaring / transport:

Ofixerade prpeparat lämnas omgående till lab.

Fixerade preparat förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Kommentar:
2% glutaraldehyd kan rekvireras från EMil-enheten i Huddinge på telefon 08 - 585 879 69.