Testis, histopatologisk undersökning

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)

 

 

Provtagning:

Vid tumörmisstanke
preparatet lämnas in ofixerat på is.

Vid fertilitetsutredning
tag 2 biopsier och lägg en i 4% buffrad formaldehyd, en i 2% glutaraldehyd i 0.1M cacodylat med 0.1M sucrose och 3mM CaCl2 pH7.4.

Övriga frågeställningar
preparatet läggs i 4% buffrad formaldehyd.

Fixering: Se ovan
Förvaring / transport:

Ofixerade prpeparat lämnas omgående till lab.

Fixerade preparat förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Svarsrutiner:

Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 dagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Ackreditering:

Nej

Kommentar:
2% glutaraldehyd kan rekvireras från EMil-enheten i Huddinge på telefon 08-123 879 69.