Sputum, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi
Remiss:
Provtagning:

Provtagning bör ske på mottagning eller avdelning, helst under instruktion av personal.
Provet tas på morgonen på fastande mage och före och tandborstning. Före provtagning ska patienten skölja munnen med vatten och snyta ur näsan. Patienten ska göra en mycket djup och kraftig upphostning, hjälp av sjukgymnast kan ibland behövas. Det är slem från de djupare luftvägarna som skall undersökas, ej saliv.
Patienten ska hosta direkt i en sputumburk med c:a 30 ml 70% etanol.
Ett prov om dagen under tre dagar önskas. 

OBS! Ofixerade prov kan ej analyseras.

Fixering: 70% etanol
Förvaring / transport:
Provet förvaras i etanol i rumstemperatur, även under transporten till laboratoriet.
Svarsrutiner:

​Cytologiprover
Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80:e percentilen.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Prov tagna efter bronkoskopi kan vara av diagnostiskt värde om tidigare prov inte gett tillräckligt eller diagnostiskt material.