Prostata, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: TURP
Metod:
Histopatologi
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)

Provtagning:

Prostatektomi
Om operation sker dagtid under vardagar så hanteras preparatet enligt nedan.
Övriga tider - kvällar och helger - måste preparatet läggas i riklig mängd 4% buffrad formaldehyd.

Danderyd och Södersjukhuset
Preparatet lämnas under dagtid omgående ofixerat till labb.
Övriga tider måste preparatet läggas i riklig mängd 4 % buffrad formaldehyd.

Huddinge och Solna
Preparatet insändes genast på is. Ingen fixering.
Om preparatet inte kan lämnas in under labbets öppettider injiceras c:a 20 ml 4% buffrad formaldehyd jämnt fördelat i prostatan.
Därefter måste preparatet dessutom läggas i riklig mängd 4% buffrad formaldehyd.

TURP
Preparatet fixeras i 4% buffrad formaldehyd.

Mellannålsbiopsier
Burkarna/rören numreras 1,2,3 osv. bokstäver ska ej användas.
På förtryckta etiketter får handskrivna ändringar göras men på insändarens ansvar.

Biopsierna lämnas in som separata fraktioner på filtrerpapper. Använd milliporefilter type HAWP 0,45 um. i 4% buffrad och färgad formaldehyd.

Fixering: Se ovan.
Förvaring / transport:
I väntan på transport förvaras fixerade preparat i rumstemperatur och ofixerade preparat i kylskåp.
Svarsrutiner:

Svarsrutiner:

Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 dagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet​Ackreditering:
Ja
Kommentar:

Inlämnas utan dröjsmål till laboratoriet.
Materialet undersöks enligt vårdprogram för Prostatacancer Stockholm-Gotland regionen.