ProBio Prostatacancer Assay

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • ProBio
  • Prostatacancer
  • BRCA
  • Liquid biopsy prostatacancer
Indikationer / kompletterande analyser:

 

 

För mer information gällande tillvägagångsätt se broschyr Probio prostatacancer assay tillvägagångssätt.

 

Metod:

NGS (Next Generation Sequencing) 

Remiss:

Elektronisk i Take Care:

  • NGG ProBio Prostatacancer Vävnad PatCyt
  • NGG ProBio Prostatacancer Blod ctDNA.

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se
(Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)

Information som ska ingå i remissen
Frågeställning: BRCA1/2 screening prostatacancer

Anamnes (fritext):

  • Ange behandlingslinje för mCRPC (metastaserad kastrationsresistent prostatacancer): (1-5)
  • Bekräfta att patienten har en pågående progressiv sjukdom och är aktuell för att byta behandling.
  • Ange om analysen ska utföras på perifert blod och/eller tumörvävnad
Provtagning:

Perifert blod för cfDNA (Cellfritt DNA):
2 x 10 ml blod tages i Streck Cell-Free DNA BCT® CE rör.
Vänd rören 10 gånger och sätt på klisterlappar med prov-ID på rören.
Förvara rören i rumstemperatur. 

Det är även möjligt att extrahera plasma direkt på kliniken där provtagningen utförs. Kontakta Molekylär cancerdiagnostik i Solna för instruktioner (08 - 123 796 85).

Svensk återförsäljare av Streck-rör är http://www.nordicbiosite.com/

Vävnad:
Kloss eller paraffinsnitt (minst 4 x 10 µm i Eppendorfrör, gärna 8 x 10 µm) från fraktion med högst tumörcellsandel. Minst 50 ng DNA behövs. Vid tumörcellsandel på <20% behövs makrodissektion. Skicka 10 ofärgade snitt (4 µm) på glas samt ett HTX-färgat glas med tumörområde markerat, alternativt kopia på glas/digital bild med markerat tumörområde. Vi frågor kontakta Molekylär Cancerdiagnostik i Solna för instruktioner (08 - 123 796 85).

Fixering:

Ingen

Förvaring / transport:

Rören förvaras i rumstemperatur. Ställ INTE in i kylskåp eller frys.


Skicka prov samt remisser till Klinisk patologi och Cancerdiagnostik, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (fullständig adress nedan).

Blodprover i Streck-rör ska hålla en temperatur på mellan 10-30 grader Celsius under transport

Prover från flera patienter kan samlas in och skickas en gång per vecka (ej torsdagar eller fredagar)

Prov och remiss skickas till:
Klinisk Patologi och Cancerdiagnostik
Att: Molekylär cancerdiagnostik
Visionsgatan 56, CCK R8:02
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Svarsrutiner:

Svarstiden är ca 2-4 veckor.

Ackreditering:

Ja

Kommentar:

Vid analys av cfDNA måste blodprov tas under pågående klinisk progress i samband med byte av behandling. Nivåerna av cfDNA hos patienter som svarar på behandling är betydligt lägre, vilket riskerar att leda till att analysen misslyckas.

Analys av tumörvävnad kan utföras under alla faser av sjukdomen.

Vid frågor, kontakta Molekylär cancerdiagnostik Solna, telefon 08 - 123 796 85