Pleuraexsudat, cytologisk och flödescytometrisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • Pleuraexsudat, flödescytometrisk undersökning
  • Pleuraexsudat, analys av hyaluronan
Metod:
Cytologi / Elektronmikroskopi / Flödescytometri / Analys av hyaluronan
Remiss:
Provtagning:

Hela mängden, dock högst 1000 ml i flaska.
Om den utvunna vätskan överstiger 1000 ml, se till att provet tas från bottensatsen.

 
Insändes med tillsats av ett par droppar heparin (100 IE/ml), i flaska alternativt i  heparinrör / vanligt rör med tillsats av några droppar heparin.

Fixering: Ingen
Förvaring / transport:

Insändes snarast till lab och kylförvaras i väntan på transport.

Svarsrutiner:

​Cytologiprover
Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80:e percentilen.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Elektronmikroskopi och hyaluronsyreanalays utförs endast i Huddinge
- se provtagninsanvisning för Exsudat.

Flödescytometri

Huddinge
Provet ska vara flödescytometrilab till handa före kl 13:00. För prover som kommer senare än 13:00 ring Flödescytometrilab på telefon 08-123 810 43.

Solna
Provet ska vara hematopatologilab R8:02 tillhanda före 13:00.
Föranmäl prov till lab dagen innan på telefon 08-123 745 22.

Tilläggsinformation

OBS! Prover måste vara flödescytometrilab tillhanda före kl.13:00.
Undantagsvis - om ett prov behöver tas om hand senare än angiven tid så kontakta flödescytometrilab för överenskommelse.
Behöver ni komma i kontakt med personalen på lab ring
Solna 08-123 763 01