Pleurabiopsi, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Histopatologi / Elektronmikroskopi

Remiss:
Provtagning:

Histopatologi
Biopsin läggs i 4 % buffrad formaldehydlösning.

Om behov av elektronmikroskopi:

Huddinge
Biopsin läggs i
2% glutaraldehyd i 0,1M cacodylat med 0,1M sucrose och 3mM CaCl2 pH 7.4.

Solna
Biopsin läggs i
2% glutaraldehyd i 0,1M cacodylat med 0,1M PBS pH 7.0.

Fixering: se Provtagning
Förvaring / transport:

Formaldehydfixerat material förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Glutaraldehydfixerat material förvaras i kylskåp (+4 grader) i väntan på transport.

Svarsrutiner:

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet

 

Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.

Svar på operationspreparat ges inom 20 dagar

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

 

Cytologiprover

​Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

 Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Vid misstanke om mesoteliom rekommenderas förutom ljusmikroskopi med speciell immunofärgnig. Material kan även tillvaratas till elektronmikroskopisk undersökning. Tag en bit till vardera undersökningen. Om materialet är mycket sparsamt tas endast till ljusmikroskopi.

​Fixeringslösning för elektronmikroskopi kan rekvireras från
Huddinge
EMil-enheten telefon 08 - 585 879 69

Solna
EM-laboratoriet telefon 08 - 517 732 77