Placenta, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:
Placenta lämnas i burk/ hink utan formalin till patologilaboratorriet på respektive sjukhus alternativt skickas till Perinatal patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Använd alltid kärl som är tillräckligt stora så att placentan ej kläms ihop.
(OBS! Ska inte frysförvaras).

Tilläggsinformation

I förväg taget prov för kromosomanalys ska skickas direkt till Klinisk Genetik, Karolinska, Solna.

Kontakta laboratoriet före transport av placenta till Huddinge.
Laboratoriet stänger klockan 16:00. Vid beräknad senare transport är det viktigt att kontakta laboratoriet i förväg, alternativt (helst) skicka transporten dagen efter.


Förvaring / transport:
Kylförvaras i väntan på transport.
Inlämnas snarast möjligt till patologilaboratoriet på respektive sjukhus alternativt skickas till Perinatal patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. 
Svarsrutiner:

​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 dagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbetAckreditering:

​Nej

Kommentar:
Vid förfrågningar kontakta laboratoriet för Perinatal patologi i Huddinge på telefon 073 - 620 46 46.