Perifert blod, flödescytometrisk undersökning

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: Blod
Metod:
Flödescytometri
Provtagning:

Prov till flödescytometrilab föranmäls till lab dagen innan provtagning. Om  
provtagning för flödescytometrisk analys sker på provtagningscentral/
närvårdslab ska patienten ta med sig beställningsunderlaget/remissen.

5 ml venöst blod tages i ett EDTA-rör.

Tilläggsinformation

Prov kan lämnas till lab måndag - fredag med undantag för helg som infaller en vardag. Laboratoriet är bemannat 08:00 - 16:00.

OBS! Provet ska vara flödescytometrilab tillhanda före kl.13:00.
Undantagsvis - om provet behöver tas om hand senare än angiven tid så kontakta flödescytometrilab för överenskommelse.
Huddinge 08 - 585 810 43
Solna 08 -517 763 01
Fixering: Ingen
Förvaring / transport:

Förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet snarast möjligt.
Kan skickas med rörposten.

OBS! Prov som tas söndag - torsdag efter kl.16:00 kan förvaras i rumstemperatur och levereras till lab morgonen efter.

Huddinge F48
Solna CCK

Kommentar: