Perifert blod, flödescytometrisk undersökning

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: Blod
Metod:
Flödescytometri
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".

Provtagning:

Prov till flödescytometrilab föranmäls till lab dagen innan provtagning. Om  
provtagning för flödescytometrisk analys sker på provtagningscentral/
närvårdslab ska patienten ta med sig beställningsunderlaget/remissen.

5 ml venöst blod tages i ett EDTA-rör.

Tilläggsinformation

Prov kan lämnas till lab måndag - fredag med undantag för helg som infaller en vardag. Laboratoriet är bemannat 08:00 - 16:00.

OBS! Provet ska vara flödescytometrilab tillhanda före kl.13:00.
Undantagsvis - om provet behöver tas om hand senare än angiven tid så kontakta flödescytometrilab för överenskommelse.
Huddinge 08-123 810 43
Solna 08-123 763 01
Fixering: Ingen
Förvaring / transport:

Förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet snarast möjligt.
Kan skickas med rörposten.

OBS! Prov som tas söndag - torsdag efter kl.16:00 kan förvaras i rumstemperatur och levereras till lab morgonen efter.

Huddinge F48
Solna CCK

Svarsrutiner:

Histologiprover


Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.

Svar på operationspreparat ges inom 20 dagar

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

 

Ackreditering:

Nej

Kommentar: