Pericardvätska, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • Pericardvätska, flödescytometrisk undersökning
  • Pericardvätska, analys av hyaluronan
Metod:
Cytologi / Elektronmikroskopi / Flödescytometri / Analys av hyaluronan
Remiss:
Provtagning:

Om möjligt 50-200 ml vätska annars insändes hela flaskan.
Tillsätt ett par droppar heparin (100 IE/ml).
Om små volymer så kan 10 ml hepariniserade rör användas.

Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Skickas snarast till lab. 
Kylförvaras i väntan på transport.
Svarsrutiner:

​Cytologiprover
Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80:e percentilen.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Elektronmikroskopi och hyaluronsyreanalays utförs endast i Huddinge
- se provtagningsanvisning för exsudat.

Flödescytometri
Huddinge
Provet ska vara flödescytometrilab till handa före kl 15:00. För prover som kommer senare än 15:00 ring Flödescytometrilab på telefon 08 - 585 810 43.
OBS! Dag före helgdag ska provet vara flödescytometrilab tillhanda före kl.13:00. Undantagsvis - om ett prov behöver tas om hand senare än utsatt tid kontakta flödescytometrilab och kom överens.

Solna
Provet ska vara hematolpatologilab R8:02 tillhanda före 13:00.
Föranmäl prov till lab dagen innan på telefon 08 - 517 745 22.