Pankreas och periampullära tumörer, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: Bukspottkörtel histopatologisk diagnostik
Metod:
Histopatologi
Remiss:
Elektronisk beställning i Take Care
Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)

Remitterande kliniker bör ange följande information på remissen:

(1) klinisk diagnos (misstänkt tumörtyp, lokalisation och ursprung) och / eller
(2) indikation för operation eller biopsitagning och
(3) provtyp (Whippleresektat, pylorusbevarande pankreatikoduodenektomi; total-, distal- eller central resektion). Ytterligare medföljande organ eller strukturer (t.ex. ven, artär mesokolon) anges och förekomst av eventuella suturmarkeringar förklaras. Om patienten har genomgått preoperativ behandling bör detta anges, samt i så fall vilken.
Provtagning:

Instruktioner till insändare för preparathantering (före formalinfixering)

Operationspreparat bör skickas ofixerade till patologavdelningen för att provtagning från färsk vävnad till biobanken ska kunna utföras. Alla strukturer eller organ i preparatet förutom de som vanligen medföljer (t.ex. resektat av vena mesenterica superior/vena portae (SMV/PV), artärer och kolon) kan suturmarkeras av kirurgen. Preparatet öppnas utmed magsäckens curvatura major och utmed duodenalväggen mitt emot Vaters ampull, efter försiktig, trubbig sondering med ett finger för att undvika att skära igenom eventuella lesioner i duodenom eller runt Vaters ampull. Om gallblåsan medföljer bör den öppnas longitudinellt. Lumen sköljs med vatten och preparatet fixeras fritt flytande under 24 - 48 timmar i rikligt med 4 % buffrad formaldehyd. Det är viktigt att preparatet och i synnerhet ytan hålls intakt. Preparatet ska därför inte öppnas på något annat sätt än som beskrivs ovan och i synnerhet får pankreas huvudgång och gallgången bör varken sonderas eller öppnas. Ett, högst två snitt i axialplanet kan göras för att ta prover från vävnad till biobanken. Huruvida färska vävnadsprover kan tas eller inte (till biobank eller för andra ändamål) avgörs av patologen och får aldrig äventyra diagnostiken.

Mellannålsbiopsier fixeras omedelbart i 4 % buffrad formaldehyd.

Fixering: Se provtagning.
Förvaring / transport:
Ofixerade operationspreparat skall skickas omgående i hink med ispåse till patologavdelningen. Fixerade preparat förvaras i rumstemperatur.
Svarsrutiner:

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet

 

Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.

Svar på operationspreparat ges inom 20 arbetsdagar

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

 

Cytologiprover

​Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

 

Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Inför operation av pankreas bör patologilaboratoriet förvarnas på tel 08 – 123 878 26.