PAD, biopsier och operationspreparat för histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
Akutföreskrifter:

​För icke fixerat material se; Fryssnitt​, IFL -immunofluorescens

Metod:

​Histopatologi

Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)


Provtagning:

​Preparat läggs omgående i fixeringslösning, för vidare transport till laboratorium. Ange alltid från vilket område som preparatet är taget på både kärl och remiss. Om flera prover tas läggs dessa i separata kärl och särmärkning anges på kärl och remiss med siffror.

Små bleka biopsier kan med fördel fixeras i färgad fixeringslösning. Nålbiopsier läggs med fördel ofixerade på filerpapper, helst typen Milliporepapper (HAWP 0,45 um), innan de placeras i kärl med färgad fixeringslösning.

Tilläggsinformation

​För specifik information se detaljerad beskrivning under respektive organområde (provtagningsanvisningar för klinisk patologi och cytologi).

Övriga frågor hänvisar till respektive histopatologiskt laboratorium på telefon enligt nedan:

Danderyd telefon 08-123 559 95

Huddinge telefon 08-585 878 26

Solna telefon 08-517 745 26

Södersjukhuset telefon 08-123 628 80

Fixering: Rekommenderad volym 4 % buffrad formaldehyd vid fixering är minst 10 gånger preparatvolymen.
Förvaring / transport:

​Rumstemperatur

Svarsrutiner:

​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 dagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet.


Ackreditering:

​Ja

Kommentar:

​Operationspreparat fixeras i sin helhet utan uppklippning eller genomskärning. Undantag: Mag- och tarmkanalen, cervixkon och alla håliga organ. Se specifikt organområde.