Njurbiopsi, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi / Elektronmikroskopi
Remiss:
Provtagning:
Biopsier ska föranmälas till laboratoriet dagen innan provtagning.

Två biopsier tas.

Biopsi nr 1 läggs i Zeus Tissue Fixative, vilket gör att provet är hållbart i 5 dygn. Denna används för fryssnitt som möjliggör preliminärsvar samma dag provet anländer till laboratoriet. Om provet inkommer efter kl 12 så ges svar först nästkommande arbetsdag.

Biopsi nr 2 läggs så snabbt som möjligt i 4 % buffrad paraformaldehyd. Av denna biopsi tas material till elektronmikroskopiundersökning samt ljusmikroskopi.

Fixering: Se ovan
Förvaring / transport:

I väntan på transport förvaras provet i rumstemperatur.

Om biopsier ska skickas med post är adressen;

Huddinge 
Njur-och transplantationslaboratoriet
Klinisk patologi och cancerdiagnostik F46 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Solna
Njurpatologilaboratoriet
Klinisk patologi och cancerdiagnostik CCK R8:02
Visionsgatan 56
Karolinska Universitetsjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Svarsrutiner:

​Histologiprover
Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges inom 20 dagar
Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Provet kan skickas vardagar. Labbet har stängt lördag och söndag.

Vid förfrågningar, föranmälningar eller utförligare provtagningsanvisningar ring enligt följande;

Huddinge 
Njur- och Transplantationslaboratoriet
telefon 08 - 123 878 77 alt. 08-123 800 00 sökare 2551

Solna
Njurpatologilaboratoriet telefon 08 - 123 740 66 eller
08 - 123 748 15