Nativa njurar, hjärtan och transplantationsbiopsier, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

​Histopatologi och immunhistokemi

Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:

​Prover till njur- och transplantationslabb lämnas under vardagar till patologens provmottagning i Huddinge (F48) mellan kl 08-16.

Om svar önskas samma dag måste prover inkomma innan kl 12:00.

Provtagning föranmäls dagen innan till njur- och transplantationslaboratoriet. Laboratoriepersonal kan vid behov medverka vid provtagning på barn för bedömning av materialet. 

Njurbiopsier: En färsk biopsi (ofixerad) läggs i en tom burk med kompress, som är fuktad med koksalt. Resterande material läggs i en burk med 4 % buffrad formaldehydlösning. 

Vid provtagning av transplanterat hjärta läggs minst två bitar i kompress, fuktad med koksalt, i en burk med lock. Resterande bitar läggs i en burk me 4 % buffrad formaldehydlösning.

Färka prover transporteras omgående till patologen. 

Vi provtagning av nativt hjärta läggs alla bitar i 4 % buffrad formaldehydlösning.

Vi provtagning av lever, tarm (GVHD), pankreas mm läggs bipsier i 4 % buffrad formaldehydlösning.

När patienten vill ingå i njurbiopsistudien; provtagning av njurtransplantatbiopsier, tagna på operationsavdelningen.

Nollbiopsi vid DCD-transplantation samt Living donor transplantation: se instruktionsblad 1.

Indikationsbiopsi njurtransplantat under dagtid på vardagar och helger: se instruktionsblad 2.
Utanför normal tid: se instruktionsblad 3.

Fixering: 4 % buffrad formaldehyd
Förvaring / transport:

​I väntan på transport förvaras formaldehydfixerade biopsier i rumstemperatur.

Biopsier i fuktad kompress förvaras i kylskåp i väntan på transport. 

Biopsier lagda i tissue fixative transportlösning (rör med rödmarkerad kork) förvaras i rumstemperatur.

Biopsier lagda i "RNA later" (rör med blåmarkerad kork) förvars i kyl.


Svarsrutiner:

​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 arbetsdagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet.Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Övrriga frågor, kontakta laboratoriet på telefon 08-585 878 77 alternativt 070-737 46 66.

Sökare: 7982 (via växeln) 08-123 800 00​

Laboratoriepersonalen har bakjour på helger och storhelger och nås kl 07-12 på Minicallnr 0746-211 244.