Muskelbiopsi, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi

Speciella histologiska undersökningar såsom
- enzymhistokemi
- immunhistokemi
Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ"

Provtagning:
Innan biopsin tas, kontakta Neuropatologiska laboratoriet och meddela att prov ska skickas och när det kan förväntas komma. Biopsier bör anlända senast kl.15.00 måndag - fredag för optimalt omhändertagande.
Vävnaden skickas färsk i en luftigt omlagd, lätt fuktad koksaltkompress för att undvika uttorkning. Kompress med prov läggs i en liten plastburk, som läggs i ytterligare en plastburk.
Det är viktigt att provet ej kommer i direktkontakt med is eller isblock, då kan frysartefakter uppstå som förhindrar fullgott analysarbete. 
 
Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Provet ska transporteras i kylskåpstemperaur, förlagsvis i frigolitlåda med vanlig is, ej kolsyreis. Lådor eller andra transportkärl som önskas återsändas ska märkas med returadress. 
Svarsrutiner:

Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 arbetsdagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Ackreditering:

Nej

Kommentar:
Handhavande efter överenskommelse med Neuropatologiska laboratoriet på
tel. 08- 123 714 09
mail: neurolab.karolinska@regionstockholm.se
Klinisk patologi R8:02 (CCK)