Mjälte, flödescytometrisk undersökning

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Flödescytometri
Remiss:
Provtagning:

Mjälten är omtålig och kräver mycket varsam hantering.

Fixering: Mjälten skickas ofixerad till lab. Läggs försiktigt ner i märkt plasthink.
Förvaring / transport:

Omhändertagande av provmaterial för lymfomutredning är tidskrävande. Lämna in provet så tidigt på dagen som möjligt, endast undatagsvis efter kl.13:00.

Om ett prov behöver tas om hand senare än kl. 13:00 ska lab kontaktas för överenskommelse.
Svarsrutiner:

Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.

Svar på operationspreparat ges inom 20 arbetsdagar

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.


SVF- märkta prover hanteras inom ramen för SVF-förloppet

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Analysen utförs i Huddinge och Solna

Kontakta lab om prov senast dag före operation
Huddinge   Flödescytometrilab    telefon 08 - 123 810 43
Solna          Hematopatologilab    telefon 08 - 123 745 22