Mellannålsbiopsi för lymfomfrågeställning, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: Mellannålsbiopsi vid lymfomfrågeställning, flödescytometrisk analys, molekyläranalys
Metod:
Histologi / Flödescytometri / Molekyläranalys
Remiss:
Provtagning:
Lägg ofixerat prov i ett rör/burk fyllt med koksalt ända upp till kanten.
Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Inlämnas till laboratoriet snarast, dock senast 13:00.
Svarsrutiner:

​Histologiprover
Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Vid flera mellannålsbiopsier från samma lokal kan dessa läggas i ett provrör/burk med koksalt enl. ovan; vid provtagning från olika lokal bör dessa skickas i separata provrör.

För mer detaljerade upplysningar angående flödescytometri analys (FACS) kontakta FACS-lab:

Huddinge
Tel 123 810 43

Solna
Tel 123 763 01