Mellannålsbiopsi för lymfomfrågeställning, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • Mellannålsbiopsi för lymfomfrågeställning, flödescytometrisk undersökning
  • Mellannålsbiopsi för lymfomfrågeställning, molekylärbiologisk undersökning
Metod:
Histopatologi / Flödescytometri / Molekylärbiologi
Remiss:
Provtagning:
Lägg ofixerat prov i ett rör/burk fyllt med koksalt ända upp till kanten.
Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Inlämnas till laboratoriet snarast, dock senast 13:00.
Svarsrutiner:

​Histologiprover
Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges inom 20 dagar
Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Om ni tar flera mellannålsbiopsier så lägg samtliga i koksalt enl. ovan, se Provtagning.

För mer detaljerade upplysningar angående flödescytometri (FACS) kontakta:

Huddinge
Flödescytometrilab tel 585 810 43

Solna
Hematopatologen
- Flödescytometrilab tel 517 763 01
- Morfologi tel 517 745 22