Lymfkörtel/Lymfoida organ, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • Lymfkörtel/Lymfoida organ, flödescytometrisk undersökning
  • Lymfkörtel/Lymfoida organ, molekylärbiologisk undersökning
Metod:
Histopatologi / Flödescytometri / Molekylärbiologi
Remiss:
Provtagning:
Körteln ska tas ut hel, med kapsel och omgivande fettväv. Lymfkörtelvävnad är ömtålig och kräver mycket varsam hantering.
Fixering: Lymfkörteln skickas direkt ofixerad till laboratoriet, insvept i kompress genomfuktad med fysiologisk koksaltlösning.
Förvaring / transport:

Omhändertagande av provmaterial för lymfomutredning är tidskrävande.
Lämna in ofixerade lymfkörtel/lymfoida organ så tidigt på dagen som möjligt, endast undantagsvis efter kl. 13:00.
Om ett prov behöver tas om hand senare än kl. 13:00 ska lab kontaktas för överenskommelse.

Svarsrutiner:

​Histologiprover
Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges inom 20 dagar
Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.


Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Kontakta lab om prov senast dag före operation. 

Huddinge
Flödescytometrilab (FACS) tel 585 810 43

Solna 
Hematopatologen 
- Flödescytometrilab (FACS) tel 517 763 01
- Morfologi  tel 517 745 22

För molekylärbiologi - se anvisning Molekylärbiologi