Lungresektat, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Remiss:
Provtagning:

Preparatet lämnas färskt med omedelbar transport till labb.


Fixering: Ingen
Förvaring / transport:

Lämnas omedelbart till lab.

Preparatet skall lämnas till lab senast 16:00. Om senare än 16:00 kontakta lab i förväg på telefon 08 - 517 745 26 för överenskommelse om hantering.

Om preparat inte lämnas in enligt ovan så läggs resektatet i 4% buffrad formaldehyd täckt med blöt tvättlapp / gasväv för att preparatet inte skall flyta upp över vätskeytan.

Svarsrutiner:

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet

​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.

Svar på operationspreparat ges inom 20 dagar

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Om studie finns kan material tas till vävnadsbank och därefter perfusionsfixeras preparatet.

Vid icke neoplastisk lungsjukdom tas även material till elektronmikroskopi och immunofluorescens.