Lever, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:
Prover som utgörs av nålbiopsier bör vara minst 2 cm långa. Hos vuxna bör mellannål/grovnål användas, hos barn anpassas storleken i varje enskilt fall.
Vid tumörfrågeställning där misstanke om primär levertumör föreligger bör minst två biopsier tas. Den ena ska vara riktad från misstänkt tumör och den andra från förväntad tumörfri del av levern.
Biopsierna särmärks.
Fixering: 4 % buffrad formaldehyd
Förvaring / transport:
Provet förvaras i rumstemperatur  i väntan på transport.
Svarsrutiner:

​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 arbetsdagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet.Ackreditering:
Ja
Kommentar:

Ange klinisk frågeställning och förmodad diagnos samt, i tillämpliga fall, resultat av leverprover (ASAT, ALAT, gamma-GT, ALP, virusserologi, autoantikroppar). Ange även alkoholkonsumtion, läkemedelsintag, diabetes och övriga sjukdomar samt eventuellt övervikt.

Efter särskild överenskommelse kan elektronmikroskopisk undersökning utföras - se analys elektronmikroskopi.