In-Situ Hybridisering

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Det finns olika typer av In-Situ-hybridiseringar och det som skiljer dem åt är vilken markör man använder.

Provtagningen är den samma för samtliga hybridiseringstyper.

Chromogen In-Situ Hybridisering (CISH) 
Probe mot

 •  Vävnad
  • EBER
  • HPV lågrisk
  • HPV högrisk
 •  Celler
  • EBER
  • HPV lågrisk
  • HPV högrisk

Fluorescens In-Situ Hybridisering (ISH) 
Probe mot

 • Vävnad
  • Burkitts lymfom C-MYC kr.8 split
  • Burkitts lymfom IGH/MYC/CEP8 fusion
  • Diffust storcelligt B-cells Lymfom BCL6 kr.3 split
  • EGFR-1
  • Ewing EWSR1 t(22q12)
  • Follikulärt lymfom t(14;18) fusion IGH/BCL2
  • Her2/neu
  • Lymfom BCL2 kr.18 split
  • Lymfom IGH kr.14 split
  • Mantelcell lymfom CCND1 kr.11 split
  • Mantelcell lymfom t(11;14) fusion
  • MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) Lymphoma Malt1 kr.18 split
  • Oligodendrogliom 1p 19q
  • Synovialt Sarkom SYT t(x;18)
  • Urovysion CEP3, CEP7, CEP17, LSI 9p21
 • Celler
  • Burkitts lymfom C-MYC kr.8 split
  • Burkitts lymfom IGH/MYC/CEP8 fusion
  • Diffust storcelligt B-cells Lymfom BCL6 kr.3 split
  • Follikulärt lymfom t(14;18) fusion IGH/BCL2
  • Her2/neu
  • Lymfom BCL2 kr.18 split
  • Lymfom IGH kr.14 split
  • Mantelcell lymfom CCND1 kr.11 split
  • Mantelcell lymfom t(11;14) fusion
  • MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) Lymphoma Malt1 kr.18 split
  • Urovysion CEP3, CEP7, CEP17, LSI 9p21

Silver In-Situ Hybridisering (SISH) 
Probe mot

 • Vävnad
  • EGFR
 •  Celler
  • EGFR

 

Provtagning:
Metoderna kan utföras på såväl vävnad - färskt, fryst eller paraffininbäddat material - som cytologiskt material.
Kommentar:
För ytterligare upplysningar samt anmälan av färskt eller fryst prov ring;
Cell och Molekyläranalys på telefon 08-517 745 17 (Solna)
Cytologilab på telefon 08-585 853 45 (Huddinge)