In-Situ Hybridisering

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Det finns olika typer av In-Situ-hybridiseringar och det som skiljer dem åt är vilken markör man använder.

Provtagningen är den samma för samtliga hybridiseringstyper.

Chromogen In-Situ Hybridisering (CISH) 
Probe mot:

Vävnad
EBER
HPV lågrisk
HPV högrisk

Celler
EBER
HPV lågrisk
HPV högrisk

 

Fluorescens In-Situ Hybridisering (ISH) 
Probe mot:

Vävnad
Burkitts lymfom C-MYC kr.8 split
Burkitts lymfom IGH/MYC/CEP8 fusion
Diffust storcelligt B-cells Lymfom BCL6 kr.3 split
Follikulärt lymfom t(14;18) fusion IGH/BCL2
Lymfom BCL2 kr.18 split
Lymfom IGH kr.14 split
Mantelcell lymfom CCND1 kr.11 split
Mantelcell lymfom t(11;14) fusion
MALT Lymphoma Malt1 kr.18 split
MET 7q31.2
Urovysion
IRF4/DUSP22
ROS1
ALK (2p23) split
11q gain/loss

Celler
Burkitts lymfom C-MYC kr.8 split
Burkitts lymfom IGH/MYC/CEP8 fusion
Diffust storcelligt B-cells Lymfom BCL6 kr.3 split
Follikulärt lymfom t(14;18) fusion IGH/BCL2
Lymfom BCL2 kr.18 split
Lymfom IGH kr.14 split
Mantelcell lymfom CCND1 kr.11 split
Mantelcell lymfom t(11;14) fusion
MALT Lymphoma Malt1 kr.18 split
Urovysion
11q gain/loss

 

Silver In-Situ Hybridisering (SISH) 
Probe mot:

Vävnad
EGFR

Celler
EGFR

Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)

Provtagning:
Metoderna kan utföras på såväl vävnad (färskt, fryst eller paraffininbäddat material) som cytologiskt material.
Fixering:

Se PTA för respektive vävnad/celler.

Förvaring / transport:

Se PTA för respektive vävnad/celler.

Svarsrutiner:

Se PTA för respektive vävnad/celler.

Ackreditering:

Ja

Gäller Urovysion

Kommentar:
För ytterligare upplysningar samt anmälan av färskt eller fryst prov ring;
Cell och Molekyläranalys på telefon 08-123 745 17 (Solna)
Cytologilab på telefon 08-123 853 45 (Huddinge)