Hyaluronsyra

Klinisk patologi/cytologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specialundersökning vid misstanke om mesoteliom.
Metod:
Analys av halten hyaluronan i ascites-, pericard-, eller pleuravätska.
Remiss:
Provtagning:

0,5 mL exsudat skickas ofixerat i blodglucos-rör (NaF-rör). Kylförvaras!


Om dessa rör saknas kan 0,5-1 mL exsudat fixeras i 50% alkohol i förhållande 1:1 (samma volym exsudat som alkohol) och skickas in i ett provrör.
Ange på remissen att denna spädning gjorts (nödvändig för korrekt beräkning av halten).

 

 

 

Förvaring / transport:
Kylförvaras i väntan av transport.
Svarsrutiner:

​Cytologiprover
Svarstiden för Hyaluronsyra är 4-5 veckor.

Ackreditering:

​N​ej

Kommentar:

Undersökningen utförs endast i Huddinge.
Förse provet med remiss där patientidentitet och svarsmottagare framgår.

Provet skickas till:
Klinisk patologi/cytologi, F 48
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 
141 86 Stockholm

Förfrågningar på telefon 08-123 810 26