Hyaluronsyra

Klinisk patologi/cytologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specialundersökning vid misstanke om mesoteliom.
Metod:
Analys av halten hyaluronan i ascites-, pericard-, eller pleuravätska.
Remiss:
Provtagning:

0,5 mL exsudat skickas färskt i blodglucos-rör (NaF-rör). Behöver ej kylas, men emballera så att röret ej går sönder.
Om dessa rör saknas, kan 0,5-1 mL exsudat blandas med lika volym 50% alkohol (dvs slutkonc ca 25%) för att sedan sändas in i annat provrör. Ange på remissen att denna spädning gjorts (nödvändig för korrekt beräkning av halten).

Förvaring / transport:
Kylförvaras i väntan av transport.
Svarsrutiner:

​Cytologiprover
Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80:e percentilen.

Ackreditering:

​N​ej

Kommentar:

Undersökningen utförs endast i Huddinge.
Förse provet med remiss där patientidentitet och svarsmottagare framgår.

Provet skickas till:
Klinisk patologi/cytologi, F 48
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 
141 86 Stockholm

Förfrågningar på telefon 08-585 810 17