Hud, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
Metod:
Histopatologi /Immunofluorescens (inklusive salt split skin metod)/ Flödescytometri/Molekylärbiologi
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)

Begäran om eftergranskning av
hudpreparat
från Karolinskas patologi
verksamheter och externa patolog-
laboratorier.

Kliniskt verksamma läkare:
Ange preparatnummer och laboratorienamn

Beställ via Take Care: Beställning Multidisciplinär, Karolinska patologi/cytologi, Eftergranskning Arkiv Solna.
Undantag är pappersremiss till Klinisk patologi och cancerdiagnostik Visionsgatan 56 R802 (Lab-prover).

Patologkollegor från externa laboratorier:
Pappersremiss med begäran om konsultation. Inkludera alla relevanta glas och helst en klots frånrepresentativ fraktion, alternativt 5 ofärgade snitt på Plus-glas eller Tomoglas. Skickas till Klinisk patologi och cancerdiagnostik Visionsgatan 56 R802 (Lab-prover).

Provtagning:

1. Preparatet placeras i kärl med rätt fixeringslösning och volym som tillåter att det ligger fritt i lösningen, direkt efter provtagning.

Som regel bör volymen av fixeringslösningen vara ca 10x preparatets storlek.

2. Fixeringslösningar:

- Buffrad 4 % formaldehyd för standardundersökning (volym ca 1:10).

- Michels lösning eller annan lämplig fixeringslösning för immunofluorescensundersökning (koksalt lämpar sig endast om provet kommer direkt till patologen för processning innan kl 13).
 -Vid önskemål salt split skin metod rekommenderas direktkontakt med BMA på DDC tjänstetelefon 072-595 72 41.
- Molekylär analys, till exempel klonalitetsanalys med PCR, kan i regel utföras på formalinfixerat material.

3. Preparatkärl ska vara märkt med patientens namn, personnummer, anatomisk lokalisation samt preparatets natur (vid stansbiopsi skall storlek anges). Om flera prover tas samtidigt används en remiss och preparatkärlen numreras.  

4. I remissen anges anatomisk lokalisation samt preparatets natur (vid stansbiopsi bör storlek anges).

 

 

 

Fixering: Se ovan under Provtagning.
Förvaring / transport:
Förvaras i rumstemperatur.
Svarsrutiner:

​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 arbetsdagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

 Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Karolinska Solna: Peroperativt fryssnittsförfarande enligt Mohs princip utförs endast i samarbete med hudkliniken och plastikkirurgen på Karolinska Solna. Mohsfall bör anmälas minst 2 veckor före operationsdatum och en eftergranskningsremiss krävs (gäller även interna fall inom Karolinska).