Hud, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • Stansbiopsi (hud)
  • Hudresektat
  • Hud, flödescytometri
  • Hud, Immunofluorescens
  • Hud, Molekylärbiologi.
Metod:
Histopatologi /Immunofluorescens (inklusive salt split skin metod)/ Flödescytometri/Molekylärbiologi
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:

1. Preparatet placeras i kärl med rätt fixeringslösning och volym som tillåter att det ligger fritt i lösningen, direkt efter provtagning.

2. Fixeringslösningar:

- Buffrad 4 % formaldehyd för standardundersökning (volym ca 1:10).

- Michels lösning eller annan lämplig fixeringslösning för immunofluorescensundersökning (koksalt lämpar sig endast om provet kommer direkt till patologen för processning innan kl 13).
 -Vid önskemål salt split skin metod rekommenderas direktkontakt med BMA på DDC tjänstetelefon 072-595 72 41.
- Molekylär analys kan i regel utföras på formalinfixerat material.

3. Preparatkärl ska vara märkt med patientens namn, personnummer, anatomisk lokalisation samt preparatets natur (vid stansbiopsi skall storlek anges). Om flera prover tas samtidigt används en remiss och preparatkärlen numreras.  

4. I remissen anges anatomsik lokalisation samt preparatets natur (vid stansbiopsi bör storlek anges).
Fixering: Se ovan under Provtagning.
Förvaring / transport:
Förvaras i rumstemperatur.
Svarsrutiner:

​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 dagar.

Vid preliminära svar framgår att komplettering sker; i regel inom
1 vecka.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Karolinska Solna: Peroperativt fryssnittsförfarande enligt Mohs princip utförs endast i samarbete med hudkliniken och plastikkirurgen på Karolinska Solna. Mohsfall bör anmälas minst 2 veckor före operationsdatum och en eftergranskningsremiss krävs (gäller även interna fall inom Karolinska).