Hjärna, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: CNS
Metod:
Histopatologi
Provtagning:

Neurokirurgiska biopsier och operationsmateriel lämnas ofixerade till lab i Solna.
Preparatet lindas in i steril Kofferdam (gummiduk) och läggs i en ren burk med tätslutande lock. Prepratet transporteras på is till lab.
Om preparatet tas när labs provmottagning är stängd skall preparatet fixeras i 4% buffrad formaldehyd och lämnas nästföljande vardag till lab.

Postmortala undersökningar utförs i Huddinge.

Förvaring / transport:
Förvaras i kyla - is eller kylskåp - i väntan på transport.
Prepratet transporteras på is till lab.
Kommentar:
Vid andra neuropatologiska undersökningar kontakta neuropatologiska laboratoriet på telefon 08- 585 81037 för handhavande.