Fryssnitt, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: Fryssnitt
Akutföreskrifter:

​Märk remiss; fryssnitt och ange tel till op-sal.

Metod:
Histopatologi
Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)

Kryssa i rutan för fryssnitt på remissen.
Ange frågeställning och telefon- eller snabbtelefonnummer till svarsmottagaren.Provtagning:

Preparat lämnas omgående och ofixerat ev. i lätt fuktad koksaltkompress.

Fryssnittsservice lämnas måndag - fredag, klockan 08:00 - 16:00

OBS! Vid blodsmitta måste labbet vidta vissa försiktighetsåtgärder. Kontakta därför labbet snarast möjligt på telefon enligt nedan


​Danderyd
tel 08-655 59 95
​Huddinge
tel 08-585 878 26
​Solna
tel 08-517 745 26
​Södersjukhuset
t​el ​​08-​1236 28 80

Fixering: Provet inlämnas ofixerat - ev på fuktad koksaltkompress.
Svarsrutiner:

​Svar kan ges inom 30 minuter efter det att provet lämnats till ansvarig biomedicinsk analytiker.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Om möjligt bör laboratoriet förvarnas per telefon. Fryssnitt senare än stängningsdags endast efter telefonöverenskommelse.