Foster, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi / Obduktion
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:

Foster inlämnas utan formalin till Patologilaboratorium på respektive sjukhus alternativt skickas till
Perinatal patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Obs! Använd alltid kärl som är tillräckligt stora så att fostret ej kläms ihop.

Tilläggsinformation

Kontakta laboratoriet före transport av foster till Huddinge.
Laboratoriet stänger klockan 16.00.
Förvaring / transport:
Kylförvaras i väntan på transport.
Svarsrutiner:

Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 arbetsdagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet.Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Vid förfrågningar kontakta laboratoriet för Perinatal patologi i Huddinge på telefon 073 - 620 46 46, alternativt Bårhuset i Huddinge på telefon 08 - 123 810 29.