Finnålspunktion, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi / Flödescytometri
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)


Provtagning:

Vi föredrar att själva utföra palpatoriska finnålspunktioner.
Var vänlig beställ tid enligt nedan.

Om egen punktion utförs lufttorkas tunna utstryk. 

Vid amyloidosfrågeställning på bukfett kan man antingen välja liten knivbiopsi eller bukfettsbiopsi tagen med rosa uppdragskanyl (1,2 mm i diameter).
Rikliga mängder aspirerad fettväv (0.5-1 ml) alternativt knivbiopsi förs ner i formalinburk. Materialet paraffinbäddas sedan och analyseras med specialanalys för kongorött samt immunhistokemi för immunoglobuliner korta kedjor, kappa och lambda samt amyloidkomponent.

För patienter som behöver tolk skall denna beställas av inremitterande läkare.

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mottagningen ligger på F52.

Information och tidsbeställning
Mån - fre kl. 08:00 - 11.30 och 12:30 - 15:30
Tel 08 - 585 896 99 

Prostatapunktioner görs på Urologmottagningen.
Skicka remissen till:
Urologmottagningen K 58,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
För info​rmation ring telefon: 08-585 850 50


Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mottagningen ligger på Radiumhemmet hus P5:02, 2 tr.

Tidsbokn​ing sker via 1177 på mottagningsnamn " Mottagning Punktion Solna" eller via telefon 08-517 743 07. - remiss krävs.

Södersjukhuset 
Gå via Huvudentré, hiss O, plan -2

Skicka remissen till:
Karolinska Universitetslaboratoriet
Klinisk Patologi och cancerdiagnostik, Södersjukhuset
Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm 

Ingen drop-in mottagning.
Ring för att boka tid på telefonnummer  08-1236 28 90

​Prostatapunktioner görs på Urologmottagningen som finns på
plan 1, hiss L.
För information ring telefon: 08-1236 24 40.


Fixering: Normalt ingen.
Förvaring / transport:
Förvaras i rumstemperarur.
Svarsrutiner:

Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 dagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet


Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Glasen märkes med namn och personnummer. Använd blyertspenna!
Om utbytet vid punktionen ger vätska - se provtagningsanvisning för cystvätska.

Flödescytometri

Karolinska Huddinge
Finnålspunktat som skall analyseras med flödescytometri skall vara flödescytometrilabb tillhanda före 15:00.
För prover som kommer senare än 15:00 ring enligt följande;
Flödescytometrilabb telefon 08 - 585 810 43
Immuncytokemilabb telefon 073-966 16 80

OBS! Dag före helgdag ska provet vara flödescytometrilabb tillhanda före kl.13:00. Undantagsvis - om ett prov behöver tas omhand senare än utsatt tid, kontakta flödescytometrilabb.

Karolinska Solna
Finnålspunktat som skall analyseras med flödescytometri skall vara flödescytometrilabb tillhanda före 14:00.
För prover som kommer senare än 14:00 ring på telefon
08-517 763 01.