Exsudat, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi / Elektronmikroskopi / Flödescytometri / Hyaluronsyra
Remiss:
Provtagning:
Om möjligt 50-200 ml vätska annars insändes hela flaskan.
Tillsätt ett par droppar heparin (100 IE/ml).
Om små volymer så kan 10 ml i hepariniserade rör användas
Fixering: Ingen, med undantag för elektronmikroskopi, se nedan.
Förvaring / transport:
Kylförvaras i väntan av transport.
Svarsrutiner:

​Cytologiprover
Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80:e percentilen.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Dessa prover skickas till:
Cytologlab
Klinisk patologi och cancerdiagnostik, F 48
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm

Förfrågningar på telefon 08-123 810 17

Flödescytometri
Huddinge
Provet ska vara flödescytometrilab till handa före kl 15:00. För prover som kommer senare än 15:00 ring Flödescytometrilab på telefon 08 - 123 810 43.
OBS! Dag före helgdag ska provet vara flödescytometrilab tillhanda före kl.13:00. Undantagsvis - om ett prov behöver tas om hand senare än utsatt tid kontakta flödescytometrilab och kom överens.
Solna
Provet ska vara hematolpatologilab R8:02 tillhanda före 13:00.
Föranmäl prov till lab dagen innan på telefon 08 - 123 745 22.

Elektronmikroskopi utförs i Solna.
Analys av hyaluronan utförs endast i Huddinge


Vid misstanke om mesoteliom utförs specialundersökning av exsudat enligt nedan.

Hyaluronsyra - analys av halten hyaluronan.
0,5 mL exsudat skickas färskt i blodglucos-rör (NaF-rör). behöver ej kylas, men emballera så att röret ej går sönder.
Om dessa rör saknas, kan 0,5-1 mL exsudat blandas med lika volym 50% alkohol (dvs slutkonc ca 25%) för att sedan sändas in i annat provrör. Ange på remissen att denna spädning gjorts (nödvändig för korrekt beräkning av halten).
Elektronmikroskopi
Centrifugera det färska exsudatet så att en pellet erhålles. Häll av supernatanten och slamma upp cellpelleten i 1-2 mL buffrad 2% glutaraldehyd (obs! färskvara). Emballera och skicka in.
Förse samtliga prover med remiss där patientidentitet och svarsmottagare framgår.