Endokrina organ, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universi​tetssjukhuset)


Provtagning:

Solna

Tyreoidea, binjure, paratyreoidea och neuroendokrina tumörer från tunntarm lämnas utan dröjsmål ofixerat till patologilaboratoriet.

Undantagsfall görs för tyreoidea med preoperativ benign cytologi (diagnos multinodös kolloidstruma, alternativt angivet som Bethesda II) som kan skickas i 4 % buffrad formaldehyd då biobanksmaterial ej rutinmässigt tages från dessa preparat.

Om provet ej kan insändas färskt (ex. helgkirurgi) fixeras det i 4 % buffrad formaldehyd och transporteras i rumstemperatur.

Huddinge
Tumörer i mag- och tarmkanalen, se anvisning Mag- och tarmkanalen.
Pankreastumörer, se anvisning Pankreas och periampullära tumörer.

Fixering: Se provtagning.
Förvaring / transport:
Ofixerade operationspreparat skall skickas utan dröjsmål i hink med ispåse till patologilaboratoriet.
Fixerade preparat förvaras i rumstemperatur.
För kontakt med patologlaboratoritet, se Kommentar.
Svarsrutiner:

​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 arbetsdagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbetAckreditering:

​Nej

Kommentar:

Solna​

Patologilaboratoriet telefon 08 - 123 745 26.