Elektronmikroskopi

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: Ciliediagnostik
Metod:

Elektronmikroskopi

Provtagning:

Vävnadsprover bör vara små, c:a 1-2 mm.

Cellvätskor centrifugeras så att en pellet erhålles. Häll av supernatanten och slamma upp cellpelleten i fixeringslösning.

Om ciliediagnostik med elektronmikroskopi önskas används "interdentalborstar" som köps på apoteket. Borsta ganska djupt i näskaviteten i horisontell riktning. Hela borsten stoppas därefter i ett provrör fyllt med fixeringsvätska, se nedan.

Fixering
Huddinge
2% glutaraldehyd i 0.1M cacodylat med 0.1M sucrose och 3mM CaCl2 pH 7.4.
Solna
4 % buffrad paraformaldehyd (labbet placerar sedan provet i glutaraldehyd).

Förvaring / transport:

Huddinge
Kylförvaras i väntan på transport (prov i glutaraldehyd).

Solna
Förvaras i rumstemperatur (prov i paraformaldehyd).


Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Fixeringslösningen bör ej vara äldre än 6 veckor (gäller glutaraldehyd).

Fixeringslösningen kan rekvireras från respektive EM-lab, se nedan.

Övriga förfrågningar

Huddinge
EMil-enheten tel. 08-585 810 41
Klinisk patologi och cancerdiagnostik, F52

Solna
EM-laboratoriet tel. 08-517 74 815
Klinisk patologi och cancerdiagnostik, R8:02