DNA-analys, bildcytometrisk

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Bildcytometri
Provtagning:
Metoden kan utföras på såväl vävnad - färskt, fryst eller paraffininbäddat material - som cytologiskt material i form av utstryk.
Hur de olika proverna hanteras - se anvisningar för respektive organ/provtyp.
Kommentar:
Analysen utförs endast i Solna.
För ytterligare upplysningar samt anmälan av färskt eller fryst prov ring
Cell och Molekyläranalys på telefon 08-517 745 17 (Solna)