DNA-analys, bildcytometrisk

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Bildcytometri
Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universi​tetssjukhuset)

Provtagning:
Metoden kan utföras på såväl vävnad - färskt, fryst eller paraffininbäddat material - som cytologiskt material i form av utstryk.
Hur de olika proverna hanteras - se anvisningar för respektive organ/provtyp.
Förvaring / transport:

.

Svarsrutiner:

​Cytologi

Svarstiden för cytologiprover (cervixcytolgi undantagen) är 5 arbetdagar för 80:de percentilen.

 

Ackreditering:

Nej

Kommentar:
Analysen utförs endast i Solna.
För ytterligare upplysningar samt anmälan av färskt eller fryst prov ring
Cell och Molekyläranalys på telefon 08-123 745 17 (Solna)