Cystvätska, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi
Provtagning:

Insändes i rör eller flaska.

Om cystvätskan är blodtillblandad använd 10 mL heparinrör/vanligt rör med tillsats av några droppar heparin. Vid större volymer (50 - 1000ml) tillsätts av ett par droppar upp till 1 ml heparin (100 IE/ml) i flaskan.

Fixering: Ingen
Förvaring / transport:

Insändes snarast till lab och kylförvaras i väntan på transport.