Cervixcytologi - vätskebaserad, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • LBC
  • Thinprep
  • Cellprovtagning
Metod:
Cytologi
Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)

 

Provtagning:

Provtagningsmateriel:
Plastspatel, cervixborste och burk med fixeringsvätska PreservCyt solution.

Provet tas före palpation och lokal behandling. Spekulum får inte användas med glidmedel men kan fuktas med koksaltlösning. Provet tas normalt från två ställen - portio och endocervix (cervixkanalen).
Portio skrapas med cervixspatel och sektretet vispas ordentligt runt i fixeringsvätskan c:a 10 varv så att botten på burken vidröres.  
Prov från endocervix tas med cervixborste och borsten trycks mot burkens vägg, rör runt 10 varv.

Det är viktigt att cellerna snarast kommer ned i fixeringsvätskan för att de inte ska klumpa ihop sig. Det är därför mycket viktigt att omrörning sker direkt och att man inte låter spateln/ borsten stå i fixeringsvätskan eller utanför burken. Skruva på locket så markeringarna möts och skaka efteråt.
Märk provtagningsburken med patientens 10-siffriga personnummer och namn. Etiketten fästs på burkens innehållsetikett. Märk provet så här

Fixering: Provet fixeras direkt i provtagningsvätskan som innehåller metanol och etanol.För att undvika läckage, skruva på burkens lock ordentligt tills den svarta markeringen på burkens lock möter den svarata markeringen på burkens hals.
Förvaring / transport:

Provburken förvaras i rumstemperatur tills provet skickas till laboratoriet i lämplig transportlåda tillsammans med ifylld remiss. Kuvert och påsar får ej användas som transportemballage.

Svarsrutiner:

​Cytologi

Svarstiden för cytologiprover (cervixcytolgi undantagen) är 5 arbetdagar för 80:de percentilen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Remissen bör innnehålla uppgift om indikation, senaste menstruation/ menopaus, hormontillförsel eller preventivmedel, kliniska fynd, inklusive ev. kolposkopi och gynekologiska operationer av betydelse för bedömningen, pågående cytostatikabehandling och genomförd strålbehandling inom gyn-området, immundefekt och immunsuppresion.