Cervix- och corpusskrap, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:

Bör sköljas i fysikalisk koksaltlösning före fixering, så att onödigt blod avlägsnas. Prover  från olika lokaler ska insänds i separata burkar. Både remiss och burkar skall vara väl märkta.

Fixering: 4% buffrad formaldehyd
Förvaring / transport:
Preparaten förvars i rumstemperatur.
Svarsrutiner:

​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 dagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet


Ackreditering:

​Nej