Cervix - konisering, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)


Provtagning:

Konpreparat uppklippes rakt i cervixskanalens längdriktning och nålas upp på korkskiva med slemhinnesidan uppåt. Se bild​.

Korkskivan läggs med vävnaden nedåt i fixeringslösningen.
Slyngkon med separata, lösa vävnadsbitar, ska märkas och nålas upp på korkplatta.


Fixering: 4% buffrad formaldehyd
Förvaring / transport:
Preparatet förvaras i rumstemperatur.
Svarsrutiner:

Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 arbetsdagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.​

 

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Cervixskrap läggs i separat burk, se provtagningsanvisningar för cervix-corpusskrap.