Cerebrospinalvätska, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • Cerebrospinalvätska
  • cytologisk diagnostik
  • Likvor cytologisk diagnostik
Metod:
Cytologi / Immuncytokemi 
Remiss:
Provtagning:

Cytologi och Immuncytokemi
Prov tas i ett  graderat centrifugrör, koniskt, PP (polypropylen). Rörstolek: 15 ml. 
se Medicarrier art.nr. 67656

Skickas omgående till pat/can labb. Proverna måste hanteras på laboratoriet omågende. 

Flödescytometri
Vi önskar helst 3 ml spinalvätska för denna undersökning, ej första tappningen. Använd rör enligt ovan. Skicka provet omgående till pat/can lab och måste hanteras på laboratoriet omågende. .

Likvorprov taget på Danderyd sjukhus och Södersjukhuset lämnas till klinisk patologi och cancerdiagnostik lab innan kl. 12.00 samma dag.
Informera personalen på lab att det är ett likvorprov så transport kan beställas för skickning till pat/can lab i Solna respektive Huddinge.

Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Prov förvaras i rumstemperatur.
Svarsrutiner:

Cytologiprover
Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80:e percentilen.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Cytologi och Immunkemi
Ring om provet skickas efter kl 13.00.
Solna 08-123 724 98
Huddinge 08-123 877 08

Flödescytometri
Prov kan lämnas till pat/cyt lab måndag - fredag med undantag för helg som infaller en vardag. Laboratoriet är bemannat 8:00 - 16:00.

OBS! Provet ska vara laboratoriet tillhanda före kl.13.00.
Undantagsvis om ett prov behöver tas om hand senare än angiven tid
så kontakta flödescytometrilab för överenskommelse.
 
Behöver ni komma i kontakt med personalen på lab ring cytologilaboratoriet
Huddinge 08-123 810 43
Solna 08-123 724 98