Cerebrospinalvätska, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • Cerebrospinalvätska, cytologisk diagnostik
  • Likvor cytologisk diagnostik
Metod:
Cytologi / Immuncytokemi 
Remiss:
Provtagning:

Cytologi och Immuncytokemi
Prov tas i ett  graderat centrifugrör, koniskt, PP (polypropylen). Rörstolek: 15 ml. 
se Medicarrier art.nr. 67656

Skickas omgående till pat/can lab.

Flödescytometri
Vi önskar helst 3 ml spinalvätska för denna undersökning. Använd rör enligt ovan. Skickas omgående till pat/can lab.

Likvorprov taget på Danderyd sjukhus lämnas till klinisk patologi/cancerdiagnostik lab innan kl. 12.00 samma dag.
Informera personalen på lab att det är ett likvorprov så transport kan beställas för skickning till pat/can lab i Solna.

Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Prov förvaras i rumstemperatur.
Svarsrutiner:

Cytologiprover
Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80:e percentilen.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Cytologi och Immunkemi
Ring om provet skickas efter kl 15.00.
Solna 08 - 517 724 98
Huddinge 08 - 585 877 08

Flödescytometri
Prov kan lämnas till pat/cyt lab måndag - fredag med undantag för helg som infaller en vardag. Laboratoriet är bemannat 8:00 - 16:00.

OBS! Provet ska vara laboratoriet tillhanda före kl.13.00.
Undantagsvis om ett prov behöver tas om hand än senare än angiven tid
så kontakta flödescytometrilab för överenskommelse.
Behöver ni komma i kontakt med personalen på lab ring
Huddinge 08-585 810 43
Solna 08 - 517 763 01.