Buksköljvätska, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi
Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:
Om möjligt 50-200 ml vätska annars insändes hela flaskan.
Tillsätt ett par droppar heparin (100 IE/ml).
Om små volymer så kan 10 ml i hepariniserade rör användas.
Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Skickas omedelbart till cytologiska laboratoriet.
Svarsrutiner:

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 


Ackreditering:

​Nej