Buksköljvätska, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi
Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:
Provet sprutas ner i ett 10 ml heparinrör.
Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Skickas omedelbart till cytologiska laboratoriet.
Svarsrutiner:

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 


Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Om mängden överstiger 10 ml behandlas provet som ascites.