Bröst, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Histopatologi

Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)



Provtagning:

Små diagnostiska förändringar fixeras i 4% buffrad formaldehyd.

För tumörer eller tumörmisstänkta förändringar gäller vid Karolinska Solna
Preparaten lämnas ofixerade till mammografi för preparatröntgen. Därefter transporteras provet kylt till patologens provmottagning i Solna.

Södersjukhuset
Preparatet lämnas ofixerade till patologens provmottagning på Södersjukhuset, för preparatröntgen. 

Om preparat ej kan lämnas direkt skall det förvaras kallt, i kylskåp eller på is.

För benigna förändringar och plastikoperationer gäller fixeras i 4% buffrad formaldehyd.

Fixering: Se ovan.
Förvaring / transport:

Ofixerade preparat transporteras i kyla.

Fixerade preparat förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Svarsrutiner:

​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 arbetsdagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet.



Ackreditering:

​Ja

Kommentar:

Materialet undersöks enligt gällande KVAST-riktlinjer som är bilaga till nationella vårdprogrammet.