Bronksköljvätska, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi
Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universi​tetssjukhuset)

Provtagning:
Fixeringsmedel : CytoRich Red Collection Fluid  (CRR).

Prov tas på Huddinge
Tag högst 5 ml av vätskan och för över till en burk med 60 ml CRR.
Skaka provet så att det blandas.
Är provmängden större än 10 ml, låt sköljvätskan först sedimentera 5-10 minuter innan 5 ml tas av bottensatsen till burken med 60 ml CRR, skaka provet så att det blandas.

Provet skickas till labbet i Huddinge.

Prov tas på Solna
Låt sköljvätskan sedimentera 5-10 minuter. Tag 5 ml av bottensatsen och för över till en burk med 60 ml CRR. Skaka provet så att det blandas.

Provet skickas till labbet i Solna.

Prov tas på SÖS
Låt sköljvätskan sedimentera 5-10 minuter. Tag 5 ml av bottensatsen och för över till en burk med 60 ml CRR. Skaka provet så att det blandas.

Provet skickas till Huddinge via provinlämningen på patologen, SÖS.
Fixering: CytoRich Red Collection Fluid
Förvaring / transport:
Prov förvaras i rumstemperatur.
Svarsrutiner:

​Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Ackreditering:

Nej

Kommentar:
CytoRich Red Collection Fluid från BD, säljs av Cellab Nordia AB, telefon 08 - 123 344 770. www.cellab.se