Bronksekret, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:
Sekretet utan tillsats sugs upp och högst 5 ml förs över till en burk med 60 ml CytoRich Red Collection Fluid.
Fixering: CytoRich Red Collection Fluid
Förvaring / transport:
Provet förvaras i rumstemperatur.
Svarsrutiner:

​Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. Ackreditering:

​Nej