Bronkioalveolärt lavage, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: BAL
Metod:
Cytologi / Diffräkning / Fettfärgning / Flödescytometri
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:

Differntialräkning, fettfärgning och flödescytometri
Provet fixeras ej. Insändes i rör utan tillsats.


Vid frågeställning maligna celler fixeras provet med CytoRich Red Collection Fluid (CRR).

Huddinge
Ta högst 5 ml av vätskan och för över till en burk med 60 ml CRR. Skaka provet så att det blandas.
Är provmängden större än 10 ml låt vätskan först sedimentera
5-10 minuter. Ta 5 ml av bottensatsen och för över till en burk med
60 ml CRR.  
Provet skickas till labbet i Huddinge.

Solna
Låt vätskan sedimentera 5-10 minuter. Tag 5 ml av bottensatsen och för över till en burk med 60 ml CRR. Skaka provet så att det blandas.
Provet skickas till labbet i Solna.

Södersjukhuset
Låt vätskan sedimentera 5-10 minuter. Tag 5 ml av bottensatsen och för över till en burk med 60 ml CRR. Skaka provet så att det blandas.

Provet skickas till Huddinge via provinlämningen på patologen, SÖS.

Danderyds sjukhus
Låt vätskan sedimentera 5-10 minuter. Tag 5 ml av bottensatsen och för över till en burk med 60 ml CRR. Skaka provet så att det blandas.

Provet skickas till Solna via provinlämningen på patologen, DS.

Cytorich Red Collection Fluid från BD, säljs av Cellab Nordia AB,
tel 08 - 123 344 770. www.cellab.se (öppnas i nytt fönster)​

Fixering: Se ovan, under rubriken provtagning
Förvaring / transport:
Insändes snarast i rör utan tillsats. Kylförvaras i väntan på transport.
Svarsrutiner:

​Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Ange även eventuella önskemål om bestämning av absolut celltal.

Flödescytometi
 
Huddinge
Provet skall vara flödescytometrilabb tillhanda före kl 13. För prover som kommer senare än 13, ring flödescytometrilabb på
telefon 08-123 810 43.

Solna
Provet ska vara hematologpatologilabb, R8:02 tillhanda före kl 13.
Föranmäl prov till labb dagen innan på telefon 08-123 745 22.