Bronkborstprov, vätskebaserad cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: ThinPrep bronkborstprov
Metod:
Cytologi
Remiss:
Provtagning:

Prov tas på Huddinge
Skölj av borstprovet ordentligt i fixeringslösningen genom att vispa runt borsten så att botten vidröres.

Så snart provet är taget skall cellerna snarast ned i fixeringsvätskan för att inte cellerna skall torka och klumpa ihop sig.
Det är mycket viktigt att omrörning sker direkt och att man inte låter borsten stå i fixeringsvätskan eller utanför burken.

Skruva på locket så markeringarna möts och skaka efteråt. Märk provtagningsburken med patientens 10 siffriga personnummer och namn.
Etiketten fästs på burkens innehållsetikett. Märk provet så här

OBS! Detta gäller bara om samma borste används:
Om två borstprov tas från samma lokalisation måste borsten först sköljas av i natriumkloridlösning innan nästa borstprov.
Skaka ner cellprovet i ett 10 ml rör med skruvkork. Röret förvaras svalt innan transport.
 

Fixering: ThinPrep, PreservCyt solution, 20 ml Burk. Borstprovet fixeras direkt i provtagningsvätskan som innehåller metanol och etanol
Förvaring / transport:
För att undvika läckage, skruva på burkens lock ordentligt tills den svarta
markeringen på lockets kant möter den svarta markeringen på burkens hals.
Provburk förvaras i rumstemperatur tills provet skickas till laboratoriet i
lämplig transportlåda tillsammans med ifylls remiss.
OBS! Kuvert och påsar får ej användas som transportemballage.
Svarsrutiner:

Cytologiprover
Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80:e percentilen.

Ackreditering:

​Nej