Bronkborstprov, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi / Elektronmikroskopi
Remiss:
Provtagning:

Cytologi

Danderyd
Utstrykes på glas och fixeras i 95% etanol i 30 minuter. Glasen skickas därefter torra till cytologiska laboratoriet.

Solna
Utstrykes på glas och lufttorkas. Ingen fixering. Glasen skickas till cytologiska laboratoriet.

Elektronmikroskopi

Analysen utförs i Huddinge och Solna.
Om ciliediagnostik med elektronmikroskopi önskas används "interdentalborstar"som köps på apoteket. Borsta ganska djupt i näskaviteten i horisontell riktning. Hela borsten stoppas därefter i ett provrör fyllt med fixeringsvätska.

Fixeringsvätska
Huddinge 2% glutaraldehyd i 0.1M cacodylat med 0.1M sucrose, 3mM CaCl pH 7.4

Solna 2 % glutaraldehyd i 0.1 M PBS med 0.02 M MgSO4 pH 7.0

 

Fixering: Se ovan.
Förvaring / transport:
För elektronmikroskopi förvaras materialet i + 4°C fram till transport till lab.
Svarsrutiner:

​Cytologiprover
Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80:e percentilen.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Fixeringsvätska för elektronmikroskopi rekvireras från;
Huddinge EMil-enheten telefon 08 - 123 879 69
Solna EM-laboratoriet telefon 08 - 123 732 77