Borstprov från matstrupe, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi
Remiss:

​Elektronisk beställning i Take Care
Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".

Provtagning:
Borstmaterialet rullas ut på objektglas. Halva antalet glas fixeras omedelbart i 95% alkohol, och resten lufttorkas. Markera på glasen vilka som är fixerade. Efter 30 min i alkohol kan glasen lufttorkas och skickas torra till lab.
Fixering: Se ovan.
Förvaring / transport:
Utstryksglasen förvaras i rumstemperatur.
Svarsrutiner:

Cytologiprover
Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80:e percentilen.

Ackreditering:

Nej