Blåssköljvätska, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi
Remiss:
Provtagning:

Fixera blåssköljvätskan, c:a 150-250 ml, med lika delar Urifix
(total volym 300-500 ml).

 

Fixering: Urifix
Förvaring / transport:

Fixerad vätska skickas med passande transport.
Förvaras i rumstemperatur.

Svarsrutiner:

​Cytologiprover
Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80:e percentilen.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Urifix kan beställas från Solveco.