Benmärg, morfologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Histopatologi / Hematopatologi

Remiss:
Provtagning:

För undersökning av benmärg önskas:

Huddinge:
-7 st utstryk från benmärg eller imprints från biopsi 
-4 st utstryk från perifert blod

Solna:
-5 st utstryk från benmärg
-3 st utstryk från perifert blod 

- en märgkula och / eller benmärgsbiopsi i Zink-formaldehydlösning i separata provkärl.
OBS! Undantag vid frågeställning bröstcancer, då skall preparatet läggas i 4% buffrad formaldehydlösning.

Fixering: Fixeras i rumstemperatur.
Förvaring / transport:

Preparatburken måste ha ett tätslutande skruvlock. Märk burken med Z-F eller formaldehyd och lägg i tät plastpåse (fixeringsångorna kan påverka utstryksglasen).

De helt torra utstryksglasen läggs i en transportförpackning och lämnas till
Karolinska Huddinge F48
Karolinska Solna R8:02

Svarsrutiner:

​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.

Svar på operationspreparat ges inom 20 arbetsdagar

Svarstiden kan variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Analysen utförs i Huddinge och Solna.

Zink-formaldehyd – köpes genom Histolab Products AB (www.histolab.se).

För LAP- och MPO-score på perifert blod, se enzymcytokemiska undersökningar.